Sposoby płatności

 

Dokonując zakupów w e-sklepie PINOKIO, masz możliwość skorzystania z następujących form płatności:

ZA POBRANIEM – dokonujesz płatności za zamówienie i dostawę bezpośrednio u kuriera.

TRADYCYJNY PRZELEW NA KONTO – dokonujesz płatności przelewając kwotę za zamówienie bezpośrednio na nasze konto:

38 1090 2590 0000 0001 2317 0980 (Bank Zachodni WBK S.A.).

Nieopłacone zamówienie ulega anulacji po upływie 3 dni od daty jego złożenia.

SERWIS PayU– dokonujesz płatności drogą szybkich przelewów bankowych oraz kart płatniczych.

Zwroty i reklamacje:

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego PINOKIOprzysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: ul. Mireckiego 4, 97-300 Piotrków Trybunalski lub sklep@pinokio.pl. W razie wątpliwości Klient będzie musiał przedstawić dowód zakupu towaru w www.sklep.pinokio.pl, dlatego w celu przyspieszenia procedury, zalecamy dołączenie do oświadcznia dowodu zakupu, takiego jak: paragon, faktura, potwierdzenie przelewu itp. Wzór oświadczenia o odstąpieniu znajduje się tu  (pobierz).

Termin: Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu wysłania towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Zwrotowi nie podlegają towary z Outletu.

Zwrot świadczeń: W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:  ZKD PINOKIO Dział Sprzedaży, ul. Mireckiego 4, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Koszty: Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Klienta nie dotyczy profilu działalności www.sklep.pinokio.pl.

Reklamacje związane z zamówieniami

ZKD PINOKIO M.P.W. Gizińscy Sp.J. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego regulaminu proszę kierować na adres: sklep@pinokio.pltelefonicznie: tel. (44)733-99-89 wew. 24 lub poprzez formularz kontaktowy (klik), wybierając odpowiedni temat wiadomości - Reklamacje towarów. ZKD PINOKIO M.P.W. Gizińscy Sp.J. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Reklamacji podlegają:

a) Towary posiadające wady ukryte powstałe z winy producenta
b) Towary uszkodzone mechanicznie w czasie transportu (Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki przed jej odbiorem od kuriera)
c) Towary niezgodne z zamówieniem.

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

ZKD PINOKIO M.P.W. Gizińscy Sp.J. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego , w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ZKD PINOKIO M.P.W. Gizińscy Sp.J. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ZKD PINOKIO, ul. Mireckiego 4, 97-300 Piotrków Trybunalski, mailowo na adres: sklep@pinokio.pl lub poprzez formularz kontaktowy (klik), wybierając odpowiedni temat wiadomości - Wsparcie techniczne.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

ZKD PINOKIO M.P.W. Gizińscy Sp.J. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona